Организация на движението за събитие на посолството на Руската федерация

От 12:00 до 21:00 часа на 20.02.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на гостите, поканени на събитието) по ул. “Никола Мирчев” между бул. “Драган Цанков” и ул. “Ф. Ж.-Кюри”.

От 18:00 до 21:00 часа на 20.02.2020 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки по ул. “Никола Мирчев” между бул. “Драган Цанков” и ул. “Ф. Ж.-Кюри” с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР.

07.02.2020