Организация на движението за събитие на посолството на Кралство Швеция на 13.06.2019 г. в "Гранд Хотел София"

От 16:00 часа до 20:00 часа на 13.06.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на гостите, поканени на събитието) на югозападната част на ул. „Ген. Гурко” между ул. „Дякон Игнатий” и ул. „Кн. Александър І”, от страната на хотела.

06.06.2019