Организация на движението за събитие на Посолството на Ирландия на ул. „Оборище” № 57

От 13:00 ч. до приключване на събитието  на 15.06.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема на ул. „Оборище” между ул. „Проф. Асен Златаров” и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”.

14.06.2022