Организация на движението за събитие на посолството на Държавата Кувейт

От 14:00 часа до приключване на събитието на 20.02.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема) на бул. „Джеймс Баучър” между бул. „Черни връх” и ул. „Златен рог”.

07.02.2020