Организация на движението за събитие на Посолството на Азербайджан

От 17:00 до 21:00 часа на 24.02.2020 г. се осигуряват 6 паркоместа пред „София хотел Балкан“.

14.02.2020