Организация на движението за събитие на посолство на ул. „Велико Търново” № 3

От 08.00 часа до приключване на приема на 10.11.2017 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема на ул. „Велико Търново” между ул. „Сан Стефано” и ул. „Васил Априлов”.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана на мероприятието, постове за контрол и регулиране на движението.

09.11.2017