Организация на движението за ремонт на ул. „Галичица“

 

От 09.08.2021 г. до 09.09.2021 г. се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Галичица“ между ул. „Якубица“ и ул. „Бабуна планина“.

 

06.08.2021