Организация на движението за ремонт на ул. "Цар Петър" в участъка от ул. "Тунджа" до ул. "Доспат"

От 18.05.2020 г. до 30.06.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. "Цар Петър" в участъка от ул. "Тунджа" до ул. "Доспат".

14.05.2020