Организация на движението за ремонт на тротоарната настилка на ул. „Червена стена“ в участъка от ул. „Петър Станчев“ до ул. „Горски пътник“

Забранява се престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства, както следва:

От 12.09.2020 г. до 17.09.2020 г.  на ул. „Червена стена“ в участъка от ул. „Петър Станчев“ до ул. „Червена стена “ № 4.

От 18.09.2020 г. до 23.09.2020 г. на ул. „Червена стена“ от административен адрес № 4 до локалното пътно платно на бул. „Черни връх“.

От 24.09.2020 г. до 25.09.2020 г. западната част на кръстовището на ул. „Червена стена“ и ул. „Петър Станчев“.

11.09.2020