Организация на движението за ремонт на тротоарна настилка на ул. „Петър Парчевич“ между ул. „Цар Асен“ и бул. „Витоша“

 

От 14.07.2021 г. до 04.08.2021 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Петър Парчевич“ между ул. „Цар Асен“ и бул. „Витоша“.

 

13.07.2021