Организация на движението за ремонт на тротоарите на ул. „Кракра“ в участъка от ул. „Шипка“ до локалното пътно платно на бул. „Цар Освободител“

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

- от 07.07.2021 г. до 20.07.2021 г. (включително) по западното пътно платно на ул. „Кракра“ в участъка от ул. „Шипка“ до локалното пътно платно на бул. „Цар Освободител“;

- от 21.07.2021 г. до 03.08.2021 г. (включително) по източното пътно платно на ул. „Кракра“ в участъка от ул. „Шипка“ до локалното пътно платно на бул. „Цар Освободител“.

07.07.2021