Организация на движението за ремонт на тротоари на ул. „Брегалница“, ул. „Одрин“ и ул. „Цар Самуил“

От 01.07.2021 г. до 28.07.2021 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

-  на ул. „Брегалница“ между ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Цар Симеон“;

-  на ул. „Одрин“ между ул. „Цар Симеон“ и бул. „Сливница“;

- на ул. „Цар Самуил“ между бул. „Сливница“ и ул. „Св. Св. Кирил и Методий“.

 

30.06.2021