Организация на движението за ремонт на източния тротоар на ул. „Овче поле“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Пиротска“

От 20.06.2022 г. до 14.08.2022 г. (включително) се забранява престоят и паркирането по ул. „Овче поле“ между ул. „Цар Симеон“ и ул. „Пиротска“.

От 20.06.2022 г. до 14.08.2022 г. (включително) „Център за градска мобилност” ЕАД  ще закрие местата за почасово платено паркиране за горепосоченото време.

14.06.2022