Организация на движението за ремонт на дилатационни фуги на естакадата при бул. „Симеоновско шосе“

Забранява се влизането на пътни превозни средства, както следва:

- от 06.07.2020 г. до 10.07.2020 г. по две пътни ленти от дясната страна на южното пътно платно на "Околовръстен път" (посока Пловдив) на естакадата при бул. „Симеоновско шосе“ в участък от 170 метра. Движението на превозни средства ще се извършва в останалата една пътна лента от пътното платно в същия участък;

- от 11.07.2020 г. до 14.07.2020 г. по две пътни ленти от лявата страна на южното пътно платно на "Околовръстен път" (посока гр. Пловдив) на естакадата при бул. „Симеоновско шосе“ в участък от 170 метра. Движението ще се извършва в останалата една пътна лента от пътното платно в същия участък;

- от 15.07.2020 г. до 19.07.2020 г. по две пътни ленти от дясната страна на северното пътно платно на "Околовръстен път" (посока гр. Перник) на естакадата при бул. „Симеоновско шосе“ в участък от 220 метра. Движението ще се извършва в останалата една пътна лента от пътното платно в същия участък.

- от 20.07.2020 г. до 23.07.2020 г. по две пътни ленти от лявата страна на северното пътно платно на "Околовъстен път" (посока гр. Перник) на естакадата при бул. „Симеоновско шосе“ в участък от 220 метра. Движението ще се извършва в останалата една пътна лента от пътното платно в същия участък.

03.07.2020