Организация на движението за реконструкция на жп прелез Иваняне, район "Банкя"

От 01.06.2020 г. до 06.06.2020 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства през жп прелез Иваняне, гр. Банкя. Това се въвежда във връзка с изпълнението на проект на НКЖИ.

29.05.2020