Организация на движението за реконструкция на улични водопроводи по ул. „Св. Георги Софийски“

До 15.02.2019 г. се въвежда промяна в организацията на движение като се забранява влизането на пътни превозни средства (ППС) по южното локално пътно платно на бул. „Ген. Едуард Ив. Тотлебен“ на моста над бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ и между бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ и ул. „Богдановец“.

Забранява се престоят и паркирането по бул. „Пенчо Славейков“ на 40 м преди ул. „Абоба“ в посока бул. „Прага“.

30.01.2019