Организация на движението за реконструкция на улични водопроводи по ул. „Св. Георги Софийски“

От 27.04.2020 г. до 24:00 часа на 08.05.2020 г. се измества  автобусна спирка с код 0418 „ВМА“ на ул. „Св. Георги Софийски” в посока бул. „Акад. Ив. Евстатиев Гешов“, за автобусни линии №№ 72, 260 и 604 и тролейбусни линии №№ 2, 8 и 9 с 40,  в посока ул. „Яков Крайков“ на 5 м преди пешеходната пътека.

24.04.2020