Организация на движението за реконструкция на топлопроводна мрежа на ул. "Юрий Венелин"

От 13.04.2020 г. до 27.05.2020 г. (включително) се въвеждат следните промени в организацията на движение:

- забранява се влизането на пътни превозни средства по ул „Юрий Венелин” между бул. „Васил Левски” и ул. „Цар Шишман”;

- променя се посоката на движение по ул. „Ген. Паренсов” между бул. „Васил Левски” и ул. „Цар Шишман”, като същата да стане от бул. „Васил Левски” към ул. „Цар Шишман”.

КАРТА

 

 

10.04.2020