Организация на движението за реконструкция на топлопровод по ул. "Цар Иван Шишман"


Въвежда се следната организация на движението във връзка с реконструкция на топлопровод по ул."Цар Иван Шишман":

От 19.06.2021 г. до 24.06.2021 г. (включително) се забранява влизането на превозни средства през кръстовища: ул "Цар Иван Шишман" – ул. "Юрий Венелин" и ул.  "Цар Иван Шишман" – ул. "Аксаков"; Забранява се и влизането, престоят и паркирането по ул.  "Цар Иван Шишман" между ул. "Юрий Венелин" и ул. "Славянска" и по ул. "Цар Иван Шишман" между ул. "Аксаков" и пл. "Народно събрание" с изключение на притежаващите стикер за локално платено паркиране в Подзона 4, както следва:

- по ул.  "Цар Иван Шишман" между ул. "Юрий Венелин" и ул. "Ген. Паренсов";

- по ул. "Юрий Венелин" между бул. "Васил Левски" и ул.  "Цар Иван Шишман";

- по ул. "Цар Иван Шишман" между ул. "Хаджи Димитър" и ул. "Аксаков";

- по ул. "Аксаков" между ул. "Добруджа" и ул. "Цар Иван Шишман" и по ул. "Аксаков" между ул. "Цар Иван Шишман" и бул. "Васил Левски".

Променя се посоката на движение по ул. "Добруджа" между ул. "Славянска" и ул. "Аксаков", като същата става от ул. "Славянска" към ул. "Аксаков".

От 25.06.2021 г. до 28.06.2021 г. (включително) да се забрани влизането на превозни средства през кръстовища: ул.  "Цар Иван Шишман" – ул. "Юрий Венелин" и ул.  "Цар Иван Шишман" – ул. "Хаджи Димитър";

Забранява се влизането, престоят и паркирането, както следва:

- по ул. "Цар Иван Шишман" между ул. "Юрий Венелин" и ул. "Славянска";

- по ул. "Цар Иван Шишман" между ул. "Хаджи Димитър" и пл. "Народно събрание".

Забранява се влизането и паркирането (с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в Подзона 4), както следва:

- по ул. "Цар Иван Шишман" между ул. "Юрий Венелин" и ул. "Ген. Паренсов";

- по ул. "Цар Иван Шишман" между ул. "Славянска" и ул. "Хаджи Димитър";

- по ул. "Юрий Венелин" между бул. "Васил Левски" и ул. "Цар Иван Шишман";

- по ул. "Хаджи Димитър" между ул. "Цар Иван Шишман" и бул. "Васил Левски".

От 29.06.2021 г. до 06.07.2021 г. (включително) се забранява влизането на превозни средства през кръстовища: ул. "Цар Иван Шишман" – ул. "Юрий Венелин" и ул. "Цар Иван Шишман" – ул. "Хаджи Димитър";

Забранява се влизането, престоят и паркирането на ППС, както следва:

- по ул. "Цар Иван Шишман" между ул. "Юрий Венелин" и ул. "Иван Вазов";

- по ул. "Цар Иван Шишман" между ул. "Хаджи Димитър" и пл. "Народно събрание". Изключение се прави за притежаващите стикер за локално платено паркиране в Подзона 4, както следва:

- по ул. "Цар Иван Шишман" между ул. "Юрий Венелин" и ул. "Ген. Паренсов";

- по ул. "Цар Иван Шишман" между ул. "Славянска" и ул. "Хаджи Димитър";

- по ул. "Юрий Венелин" между бул. "Васил Левски" и ул. "Цар Иван Шишман";

- по ул. "Хаджи Димитър" между ул. "Цар Иван Шишман" и бул. "Васил Левски".

От 07.07.2021 г. до 20.07.2021 г. (включително) да се забрани влизането през кръстовища: ул. "Цар Иван Шишман" – ул. "Юрий Венелин" и ул. "Цар Иван Шишман" – ул. "Хаджи Димитър".

Забранява се влизането, престоят и паркирането, както следва:

- по ул. "Цар Иван Шишман" между ул. "Юрий Венелин" и ул. "Ген. Гурко";

- по ул. "Цар Иван Шишман" между ул. "Хаджи Димитър" и пл. "Народно събрание".

Забранява се влизането и паркирането (с изключение на притежаващите стикер за локално платено паркиране в Подзона 4), както следва:

- по ул. "Цар Иван Шишман" между ул. "Юрий Венелин" и ул. "Ген. Паренсов";

- по ул. "Цар Иван Шишман" между ул. "Славянска" и ул. "Хаджи Димитър";

- по ул. "Юрий Венелин" между бул. "Васил Левски" и ул. "Цар Иван Шишман";

- по ул. "Хаджи Димитър" между ул. "Цар Иван Шишман" и бул. "Васил Левски".

18.06.2021