Организация на движението за рехабилитация на ул. „Тодорини кукли“ от ул. „Александър Екзарх“ до ул. „Витиня“

 

От 05.07.2020 г. до 05.08.2020 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на ул. „Тодорини кукли" в участъка от ул. „Александър Екзарх“ до ул. „Витиня", като движението се извършва двупосочно в северното пътно платно на ул. „Тодорини кукли“ в посочения участък.

За същия период от време се изместват автобусните спирки по маршрута на автобусна линия № 120 с код 2216 „Ул. "Тодорини кукли”, с код 1612 „Стадион "Г. Аспарухов” и с код 1869 „Ул. "Витиня“ в северното пътно платно на ул. „Тодорини кукли" в участъка от ул. „Александър Екзарх“ до ул. „Витиня“ успоредно на съществуващото им положение в обособени уширения съгласно одобрения проект за временна организация на движението.

02.07.2020