Организация на движението за рехабилитация на ул. „Даскал Стоян Попандреев“ в участъка от "Софийски околовръстен път" до мост над река Боянска

От 15.05.2020 г. до 13.06.2020 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:

- по северното пътно платно на ул. „Даскал Стоян Попандреев“ в участъка от "Софийски околовръстен път" до мост над река Боянска, като движението се извършва двупосочно в южното пътно платно на улицата в същия участък;

- по северната и южна пътна връзка на пътен възел „Бояна“ между "Софийски околовръстен път" и ул. „Даскал Стоян Попандреев“ в посока "Бояна".

От 04:30 часа на 15.05.2020 г. до 24:00 часа на 13.06.2020 г. се променя маршрутът на автобусна линия № 63 само в посока кв. „Бояна“ (м. Златните мостове), както следва: по маршрута до пътен възел „Бояна“, по югоизточната пътна връзка към бул. „България“, направо по бул. „България“, обръщане посоката на движение под пътния надлез при ул. „Васил Стефанов“ и ул. „Българска легия“, по бул. „България“, по ул. „Даскал Стоян Попандреев“ и по маршрута. В обратна посока маршрутът не се променя. Изместват се автобусни спирки по маршрута на автобусна линия № 63 на южното пътно платно на ул. „Даскал Стоян Попандреев“, както следва:

- с код 1439 „Резиденция „Бояна“ с 40 метра напред в посока "Софийски околóвръстен път";

- с код 1448 „Резиденция „Бояна“ с 30 метра напред в посока ул. „Александър С. Пушкин“;

- с код 0262 „Гробищен парк "Бояна“ срещу съществуващата.

Карта

14.05.2020