Организация на движението за разширение на ул. „Витошки камбани“

До 23.07.2021 г. продължава забраната за влизането на пътни превозни средства по ул. „Витошки камбани“ между ул. „Донка Ушлинова” (южен локал на СОП) и транспортния вход-изход към паркинг.

23.06.2021