Организация на движението за разрешаване на паркирането в крайна дясна лента на бул. „Драган Цанков”

 

От 08:00 до 20:00 часа през почивните дни, официалните празници и обявените от Министерски съвет за неприсъствени дни в периода от 20.06.2020 г. до 01.11.2020 г. се разрешава престоят и паркирането на пътни превозни средства в крайна дясна лента на бул. „Драган Цанков” между ул. „Никола Мирчев” и бул. „Пейо К. Яворов”, посока Център, извън зоните за престрояване и спирките на масовия градски транспорт.

19.06.2020