Организация на движението за провеждането на „Урбатон Фест“

От 20:00 часа на 19.06.2020 г. до 22:00 часа на 21.06.2020 г.  се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на:

- паркинга пред НАГ, между ул. „Сердика“ и ул. „Искър“;

- на ул. „Искър“ по протежение на паркинга пред НАГ.

От 20:00 часа на 19.06.2020 г. до 22:00 часа на 21.06.2020 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Сердика“ в участъка по протежение на паркинга пред НАГ.

19.06.2020