Организация на движението за провеждането на културни събития на ул. „Триадица“ № 5

 

От 16:00 до 22:00 часа на 06, 13 и 20.08.2022 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Триадица“ между ул. „Веслец“ и ул. „Сердика“.

04.08.2022