Организация на движението за провеждането на избори за народни представители на 04.04.2021 г.

От 19:00 часа на 03.04.2021 г. до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии в страната в ЦИК, поетапно се ограничава движението по бул. „Цар Освободител” между ул. „Г. С. Раковски” и бул. „Княз Ал. Дондуков”.

От 07:00 часа на 04.04.2021 г. до приключване на транспортирането и предаването в ЦИК на изборните книжа се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Княз Александър І” между ул. „Московска” и бул. „Цар Освободител”.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението за горепосоченото време и място.

30.03.2021