Организация на движението за провеждането на инициативата „Стара хартия за нова книга”

От 07:30 до 10:00 часа и от 18:30 до 19:00 часа на 15.09.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, участващи в мероприятието на ул. „Узунджовска” между ул. „Цар Асен” и бул. „Витоша”.

12.09.2019