Организация на движението за провеждането на фермерски фестивал на 25.08.2019 г. и 20.10.2019 г.

От 07:00 до 19:00 часа на 25.08.2019 г. и 20.10.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието), както следва:

- На североизточната дъга на пл. „Св. Александър Невски” между ул. „Дунав” и ул. „Оборище”;

- На ул. „Оборище” между бул. „Васил Левски” и пл. „Св. Александър Невски”.

От 08:00 до 19:00 часа на 25.08.2019 г. и 20.10.2019 г.  се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Оборище” между бул. „Васил Левски” и пл. „Св. Александър Невски”.

16.08.2019