Организация на движението за провеждането международни прояви по баскетбол за жени в зала „Триадица”
От 08:00 часа на 16.08.2021 г. до 21:00 часа на 18.08.2021 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите, обозначени със съответните пропуски, на ул. „Метличина поляна” № 14, пред зала „Триадица“.
10.08.2021