Организация на движението за провеждане на традиционния бал за абитуриенти от домове за деца в неравностойно социално положение на 30.05.2019 г.

От 14:00 часа до приключване на приема на 30.05.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема пред Националния исторически музей.

Столичната дирекция на вътрешните работи осигурява охрана и постове за контрол и регулиране на движението.

28.05.2019