Организация на движението за провеждане на Световна купа по Паркур пред НДК

От 00:00 часа на 09.09.2022 г. до 24:00 часа на 11.09.2022 г. се осигуряват 25 паркоместа на паркинга при вход А3 на Националния дворец на културата.

08.09.2022