Организация на движението за провеждане на спортно събитие

От 08.00 часа на 17.08.2018 г. до 08.00 часа на 20.08.2019 г. се забранява престоят и паркирането (с изключение на автомобилите, обозначени със съответните пропуски) на ул. „Метличина поляна” от ул. „Рикардо Вакарини”, покрай спортната зала до следваща пряка и на свободното пространство пред спортната зала.

09.08.2019