Организация на движението за провеждане на събитие в посолството на Руската федерация

От 14:00 до 21:00 часа на 18.12.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема) по ул. “Никола Мирчев“ между бул. “Драган Цанков“ и ул. “Ф. Ж.-Кюри“.

От 18:00 до 21:00 часа на 18.12.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки по ул. “Никола Мирчев“ между бул. “Драган Цанков“ и ул. “Ф. Ж.-Кюри“ с изключение на гостите на събитието, само при необходимост и по преценка на СДВР.  

18.12.2019