Организация на движението за провеждане на събитие в „Интерекспо център“

От 07:00 до 18:00 часа на 19.09.2020 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по локалното пътно платно на бул. „Цариградско шосе“ пред сградата на „Интерекспо център“ (с изключение на колите на обществения транспорт) само при необходимост и по преценка на „Пътна полиция“ при СДВР.

16.09.2020