Организация на движението за провеждане на събитие на Hyundai на 22.06.2019 г.

От 08:00 до 20:00 часа на 22.06.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“) на паркинга на пл. „Кн. Александър I“.

18.06.2019