Организация на движението за провеждане на събитие на Деня на независимостта на Република Индия

 

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на събитието, както следва:

- от 08:00 до 12:30 часа на 15.08.2022 г. на ул. „Алфред Нобел” № 4, пред сградата на посолството на Република Индия;

- от 12:00 до 21:30 часа на 15.08.2022 г. на ул. „Бойна слава“, между ул. „Панчарица“ и ул. „Иван Багрянов“.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява  охрана на мероприятието, постове за контрол и регулиране на движението на възлови кръстовища за горепосоченoтo време и места.

 

10.08.2022