Организация на движението за провеждане на събитие на 14.09.2020 г. на ул. „Аксаков“ № 20

От 14.00 до 18.30 часа на 14.09.2020 г.  се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на гостите, по ул. „Аксаков” между ул. „6-ти  септември” и ул. „Цар Шишман”.

От 15.15 до 18.15 часа на 14.09.2020 г. се забранява  влизането на пътни превозни средства „Аксаков” между ул. „6-ти  септември” и ул. „Добруджа“, с изключение на автомобилите на гостите, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР.

11.09.2020