Организация на движението за провеждане на събитие

 

От 12:30 часа до 16:30 на 12.06.2021 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на улицата без изход, югозападно от сградата на „ДАРУ КАР“ ЕАД , ул. „Илия Бешков“ № 2.

 

10.06.2021