Организация на движението за провеждане на събитие

От 14:00 часа до 21:00 часа на 27.06.2019 г. се забранява влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на гостите, поканени на събитието) по ул. „Акад. Спиридон Казанджиев“ от разклона на ул. „Босилек“ до бул. „Симеоновско шосе“.

27.06.2019