Организация на движението за провеждане на роудшоу "30 години Мото-Пфое"
От 08:00 часа на 18.06.2021 г. до 19:00 часа на 20.06.2021 г. се забранява престоят и паркирането (с изключение на колите участниците в мероприятието, без да се засягат местата в режим на платено паркиране "служебен абонамент") на паркинга на пл. "Кн. Александър I".
 
15.06.2021