Организация на движението за провеждане на протест на 15.12.2019 г.

От 10:00 до 22:00 часа на 15.12.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на 15 автобуса, превозващи участниците в протеста) на паркинга на пл. „Кн. Александър I“, без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент".

13.12.2019