Организация на движението за провеждане на Национално състезание „Фолклорна плетеница“


От 08:00 до 15:00 часа на 06.06.2021 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга на пл. „Княз Александър I“ с изключение на 15 (петнадесет) автобуса, превозващи участниците в мероприятието.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана на мероприятието, постове за контрол и регулиране на движението.

28.05.2021