Организация на движението за провеждане на митинг
От 8.00 часа до приключване на митинга на 15.12.2017 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автобусите, превозващи участниците в митинга на пл. “Княз Александър Първи“, без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“.
14.12.2017