Организация на движението за провеждане на Международна конференция „Образование и бизнес“ в Народния театър „Иван Вазов” на 13.05.2019 г.

От 12.00 до 22.00 часа на 13.05.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент”) на ул. „Иван Вазов”, от страната на Народния театър "Иван Вазов“ между ул. „Кузман Шапкарев” и ул. „Георги Бенковски”.

10.05.2019