Организация на движението за провеждане на международна конференция на 11.04.2019 г. в сградата на БТА

От 07.00 до 17.00 часа на 11.04.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието) на локалното пътно платно на бул. „Цариградско шосе“ № 49, пред сградата на БТА.

11.04.2019