Организация на движението за провеждане на мероприятие на 19 и 20.09.2020 г.

От 10:00 до 22:00 часа на 19 и 20.09.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Цар Симеон“ № 55.

18.09.2020