Организация на движението за провеждане на културни събития на ул. „Триадица“ № 5


От 16:00 до 22:00 часа на  29.05.2021 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Триадица“ между ул. „Веслец“ и ул. „Сердика“.

27.05.2021