Организация на движението за провеждане на културни събития на ул. „Триадица“ № 5

От 16:00 до 22:00 часа на 26.06.2021 г. и на 03. и 10.07.2021 г. се забранява  престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Триадица“ между ул. „Веслец“ и ул. „Сердика“.  

23.06.2021