Организация на движението за провеждане на културни събития на ул. „Триадица“ № 5

От 16:00 до 22:00 часа на  05, 12 и 19.06.2021 г. ще се забрани престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Триадица“ между ул. „Веслец“ и ул. „Сердика“.                            

 

04.06.2021