Организация на движението за провеждане на културни събития на ул. „Триадица“ № 5
От 16:00 до 22:00 часа на  05, 12 и 19.06.2021 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Триадица“ между ул. „Веслец“ и ул. „Сердика“.   
02.06.2021